Kristine Karlshøj

Kristine Karlshøj tilbyder lederrådgivning, facilitering og procesdesign primært til skoler og kulturinstitutioner. I praksis betyder det at hun er den røde tråd som sikrer kommunikation, opfølgning og udvikling hos ledere, under møder og seminarer og i personalegrupper. For at løse opgaven skal Kristine være usynlig. Hun skal få det bedste frem i andre og styre slagets gang, så alle bliver hørt, men samtidig sørge for at fokus og fremdrift aldrig forsvinder. Med Kristine ved roret går ingen hjem uden at være blevet hørt og uden en plan for fremtiden.

Kristine har flere års erfaring som leder i netop en kulturinstitution, men forlod den trygge lønmodtagertilværelse for at kaste sig over den ultimative udfordring – et liv som selvstændig.

Kristine har kunder i hele landet, og virksomheden er uafhængig af geografi.

Kristine er opvokset på Langeland. Da hun kom tilbage til øen, kom hun med åbne arme og en positiv indstilling og blev mødt med tilsvarende. Med den erfaring hun har fået udenøs, startede hun Business Network Langeland og har deltaget aktivt i øens udvikling.

Filosofien bag netværket har været at hvis man vil give, kan man få, og Kristine har beriget netværket med det hun tilbyder i sin virksomhed: opmuntring, styring og rammer.