Business Network Langeland

Business Network Langeland er et businessnetværk for større og mindre selvstændige på Langeland. Netværket ønsker at medvirke aktivt og positivt til udviklingen af erhvervslivet på Langeland. Vi mødes en gang om måneden. Møderne arrangeres på skift og holdes under et bestemt tema med fast dagsorden. Af og til har vi gæster udefra til at holde oplæg, af og til holdes det internt.

Business Network Langeland så dagens lys i 2016 da procesdesigner og facilitator Kristine Karlshøj flyttede sin virksomhed hjem til Langeland og synes øen manglede tilbud for selvstændige.

Netværket består pt af håndværkere, konsulenter, formidlere, kunstnere, behandlere og restauratører – men andre brancher og både små og store virksomheder er velkomne.

Netværkets medlemmer har foruden at kunne bruge hinandens tjenester, fundet inspiration og sparring i netværket.

Netværksmøder

Der afholdes 10 ordinære netværksarrangementer om året. En gang månedligt, den anden mandag i måneden, i tidsrummet kl 18-20.

Arrangementer og netværksmøder planlægges og ledes af arrangørerne i bestyrelsen ud fra en fast dagsorden.

Der er altid en mødearrangør fra bestyrelsen.

 


Dagsorden for netværksarrangement
Mandag d. xx-xx (anden mandag hver måned) kl. 18-20

Kl. 18.00 -18.15
Velkommen ved dagens vært, og præsentation af den virksomhed vi besøger.

Kl. 18.15 – 19.15
Dagens oplæg, præsentation af en virksomhed eller foredrag af en ekstern oplægsholder. Teambuilding, ideudvikling, netværksøvelser mv.

Kl. 19.15 – 19.30
Opsamling arbejdsgrupper, intern information mv.

Kl. 19.30 – 20.00
Bordet rundt, hvor alle deltagere har 1 minuts taletid med fokus på behov og ønsker.
Tak for i dag og på gensyn

Dagens værter/arrangører er også dagens mødeleder og tidsstyrer.