Bestyrelsen

Formand
Kristine Karlshøj
T 22 17 11 77
mail@kristinekarlshoej.dk

Næstformand
Jeanette Pichardt
T 6253 3303 / 3124 8454
pichardts@mail.dk

Kasserer
Janne Egstrøm
T 238 137 20
janne@egstroem.nu

Arrangør
Peter Møller
T 61 33 55 38
mail@mollersdata.dk